ÖYADSAVTEK; bireylerin ve kurumların özgür ve açık kaynak kodlu yazılımlardan üst düzeyde yararlanması için özgür yazılım dönüşüm desteği vermeyi kendine görev edinen yeni nesil bir iş modeli kurmuştur.

ÖYADSAVTEK , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen fakat mali boyutlarından dolayı bunu gerçekleştiremeyen meslek guruplarına ve kobilere destek olmak amacı ile kurulmuştur.

ÖYADSAVTEK, kanun kapsamında istenen 17 (on yedi) teknik isterin yerine getirilme sürecinde özgür ve açık kaynak kodlu yazılımlar kullanmakta, donanım ihtiyaçlarını ise ev ve iş yerlerinde atıl durumda olan donanımları kullanmaktadır.

ÖYADSAVTEK, KVKK ve GDPR danışmalığı ile meslek guruplarına ve kobilere destek olarak, halkımızın kişisel verilerinin korunmasına aktif katkı sağlamayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

“Özgür Yazılım, Özgür Türkiye” hedefi ve amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten “ÖYADSAVTEK”, kamu ve özel sektörde kapsamlı ve sürdürülebilir “ÖZGÜR YAZILIM DÖNÜŞÜ” yapmaktır.

MİSYONUMUZ

Tüm toplumu kapsayacak ve hakkaniyete dayanan yaşam boyu öğrenim modelinde nitelikli eğitim altyapısını oluşturmak, iklim değişikliği ve etkilerini azaltan projeleri, insanımıza yakışır yeni nesil iş modelleri ile başarılı olarak sonuçlandırmaktır.