ÖYADSAVTEK, “Özgür Yazılım, Özgür TÜRKİYE” yolunda, özgür yazılım dönüşümünde aktif görev almayı, meslek ve kobilerin yazılım lisans maliyetlerini ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir.

Bu amaç kapsamında; özgür yazılım dönüşümünde kullanılacak yazılımların eğitim, teknik destek ve geliştirme süreçlerine yönelik insan kaynakları başta olmak üzere sürdürülebilir yapılar oluşturmak için sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kurmaktadır.