Ülkemizde, özgür yazılım dönüşümü hedefi kapsamında kurulan ilk firma olan ÖYADSAVTEK-Özgür Yazılım Dönüşümü ve Savunma Teknolojilerinin amacı, özgür yazılım çözümlerinin, kamu ve özel sektörde lisanlı yazılımlar yerine kullanılmasını sağlamaya yönelik eğitim, teknik destek ve geliştirmeye dayanan iş modelini oluşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda; Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği ile öncelikle başta eğitim ve diğer özgür yazılım projelerinde aktif iş birliğimiz bulunmaktadır.

İşbirliğimiz kapsamında; Özgür Yazılım dönüşümlerinde aktif kullanılacak insan gücünü sağlamaya yönelik eğitim altyapısını oluşturmuş ve Eylül 2022 tarihi itibari ile eğitimlere başlanacaktır. Eğitimler sonrasında oluşacak insan gücü ile ülke genelinde aktif olarak başta PARDUS olmak üzere özgür yazılım dönüşümlerine aktif katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda; Pardus İş Ortaklığı başvurusu yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. “PARDUS DÖNÜŞÜM ORTAĞI” görevi kapsamında, ülkemizde Pardus başta olmak üzere özgür ve açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması sürecinde verilecek her türlü görevi başarılı sonuçlandırmak için tüm bilgi birikimini aktif olarak kullanacaktır.